1.5.2005
Nove stranky

Jsme česká firma specializovaná na oblast elektromontáží, služeb v oblasti IT, dodávek a servisu NN rozvodů, slaboproudých rozvodů, technologie měření a regulace SHZ a technických služeb k ochraně osob a majetku. Dále se zabýváme montážemi a servisem stabilních hasících zařízení a prováděním zámečnických prací.

Pro všechny tyto činnosti jsme vybaveni vlastními odbornými a technologickými prostředky k jejich zajištění včetně servisu, dálkové správy a pohotovostní služby.